Ὄρθρον

Ὄρθρος
the time just before
masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Ἀπὸ τὸν ὄρθρον ἔφευγεν καὶ ἔμπροσθέν μου λοιτουργίαν εὗρον. — См. Из огня да в полымя …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • рано — сравн. раньше, ранее; ранний, яя, укр. рано, ранок утро , блр. ранкi мн. утро , др. русск., ст. слав. рано ὄρθρον (Супр.), болг. рано, ранен, сербохорв. ра̏но, ра̑нӣ, словен rа̑n м., ranа ж., чеш. rano, rany, слвц. rano, rany, польск., в. луж.,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Из огня да в полымя — Изъ огня да въ полымя. Отъ дождя да подъ капель. Изъ кулька въ рогожку. Поясн. (Изъ бѣды въ худшую.) Ср. Теперь... да въ полмя изъ огня: Тотъ нищій, этотъ франтъ пріятель Отъявленъ мотомъ, сорванцомъ. Грибоѣдовъ. Горе отъ ума. 1, 10. Фамусовъ. Ср …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • CATO Uticensis (M.) — M. CATO Uticensis M. Porcii pronepos fuit, quem et vitae, Stoicaeque disciplinae severitate referebat. Hic nudis interdum pedibus, brevique togâ in publicum prodibat, sese adsuefaciens non nisi turpibus rebus erubescere. Consulatum frustra petiit …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ROTAE Molendinorum aquariae — quarum hodieque multus usus in Aquaem ulinis et ὑδραλέταις; memorantur Ael. lampridio, in Vita Heliogabali, c. 24. parasitos ad rotam aquariam ligabat et cum vertigine sub aquas mittebat, rursusque in summum revolvebat: eosque Ixionios amicos… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • προγελώ — άω, Α 1. γελώ προηγουμένως 2. μτφ. (για τη χαραυγή) αρχίζω να προβάλλω, προβαίνω γλυκά («ἡ ἡμέρα προγελᾷ πρὸς βαθὺν ὄρθρον, μέλλοντος ἀνίσχειν ἡλίου», Φίλ.) …   Dictionary of Greek

  • όρθρος — (από το ρήμα όρνυμι = κινώ, ξεσηκώνω, εγείρομαι, δηλαδή σηκώνομαι). Ο πριν από την αυγή χρόνος, η χαραυγή. Στην εκκλησιαστική γλώσσα ό. είναι η ακολουθία της θείας λατρείας που γίνεται πριν από την ανατολή του ήλιου, δηλαδή «τα βαθιά χαράματα»… …   Dictionary of Greek

  • ԿԱՆԽԱՒ — ( ) NBH 1 1050 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 13c մ. (ʼի գործիականէ բառիս Կանուխ.) ὅρθρον, πρωί diluculo, mature, praemature πρότερον, πάλαι prius, antea, olim. Կանխելով. վաղ քաջ ընդ առավօտն. եւ Յառաջագոյն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • u̯erdh-, u̯redh- —     u̯erdh , u̯redh     English meaning: to grow; high     Deutsche Übersetzung: “wachsen, steigen; hoch”     Material: O.Ind. várdhati, várdhatē, vr̥dháti “wächst, mehrt sich”, várdha m. “das Fördern”, vardháyati “makes grow”, vr̥ddhá “ grown,… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.